werkzaamheden bij een maandelijkse controle

Werkzaamheden tijdens de maandelijkse controle conform de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2.
Een visuele controle van de brandmeldcentrale (eventueel gecombineerd met ontruiming), de eventuele (neven) bedieningspanelen en optische indicatoren;
Hierbij wordt gelet op mechanische beschadigingen en goede bevestiging van de apparatuur, eventuele beschadigingen en leesbaarheid van de bijbehorende vast aangebrachte teksten en op de goede werking van de optische indicatoren.

Een controle van de doormelding van brandmeldingen en het controleren op een correcte ontvangst van de brandmelding;
De controle van de doormeldfunctie voor brandmeldingen omvat de controle van de hele keten vanaf het in alarm brengen van een brandmelder tot en met de optische en akoestische presentatie bij de centralist van het ontvangststation voor brandmeldingen. Elk criterium wordt afzonderlijk getest (handbrandmelders en automatische brandmelders apart, in sommige gevallen kunnen deze meldingen gecombineerd zijn als algemene brandmelding). Na deze test worden de alarmmeldingen weer hersteld, zodat de installatie weer geheel in rust is.

Een controle van de doormelding van storingsmeldingen en het controleren op een correcte ontvangst van de storingsmelding;
De controle van de doormeldfunctie voor storingsmeldingen omvat de controle van de hele keten vanaf het simuleren van een storing tot en met de optische en akoestische presentatie bij de centralist van het ontvangststation voor storingsmeldingen. Na deze test wordt de storing hersteld zodat de installatie weer in rust is.

Een visuele controle van de doormeldapparatuur voor brand- en storingsmeldingen;

Het uitwendig reinigen van de apparatuur conform de voorschriften van de fabrikant.

Controle op het bijhouden van het logboek, het opstellen van een rapportage met de bevindingen van de maandelijkse controle en het invullen van het logboek na deze controle.

Indien bij de controle ontoelaatbare afwijkingen worden geconstateerd, dan moeten door de bevoegde personen binnen de gestelde tijd, de desbetreffende delen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de vereiste toestand worden teruggebracht door het uitvoeren van reparaties.

lees hier meer over de werkzaamheden bij een 4 en 8-maandelijkse controle