Is het verplicht om ontruimingsplattegronden en een ontruimingsplan te hebben?

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet en Arbobesluit, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn. Om dit te bereiken dient een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en een gedegen ontruimingsplan, maar zijn ontruimingsplattegronden verplicht?

Daarnaast wordt de verplichting ook aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie moet over een ontruimingsplan beschikken. Of een brandmeldinstallatie verplicht is, is afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gebouw.

Ontruimingsplan

Volgens een verwijzing in het bouwbesluit 2012, moet het ontruimingsplan (ook wel bedrijfsnoodplan genoemd) opgesteld zijn conform de NEN 8112. De toepassing van deze leidraad is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten. De taakomschrijving voor degenen die met ontruiming zijn belast, staat in deze norm. In het ontruimingsplan worden de onderlinge afspraken vastgelegd. De verantwoordelijkheden en taken van hulpverleners worden nauwkeurig beschreven.

Ontruimingsplattegronden verplicht?

Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van het ontruimingsplan en zijn een kopie van de plattegronden die in het gebouw worden opgehangen. Deze plattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van een calamiteit het beste kunnen verlaten.
Daarnaast wordt op de ontruimingsplattegrond aangegeven waar in het gebouw o.a. brandblusmiddelen en handmelders zich bevinden.

Ontruimingsplattegronden moeten worden opgesteld conform de volgende normen:

 • NEN1414:2007 + A1:2013 (leidraad voor het opstellen van plattegronden, m.b.t. de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.)
 • NEN-EN-ISO 7010:2012 + A1 t/m A5:2015, A6 en A7:2017 (Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens)
 • NEN 3011:2015 (Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte)

samengevat, ontruimingsplattegronden zijn verplicht:

 • Indien dit vastgelegd is in wet- en regelgeving; volgens het bouwbesluit 2012 bent u verplicht een ontruimingsplan te hebben als u een ontruimingsinstallatie heeft.
 • Als u een ontruimingsplan heeft; Hier horen de ontruimingsplattegronden aan toegevoegd te zijn.
 • Vanuit de ARBO wet, zorg dragen voor de veiligheid van uw medewerkers in een veilige werkomgeving.
 • Indien u gasten ontvangt die niet bekend zijn met alle vluchtwegen, zoals bijvoorbeeld in:
  • Scholen/onderwijs: klaslokalen, collegezaal;
  • Kamerverhuur: hotel, motel, appartementcomplexen, bed & breakfast;
  • Industrie: loods, stal, tuinbouwkas, garagebedrijven, fabrieken;
  • Kantoor: bankgebouw, gemeentehuis, provinciehuis, kantoorruimte;
  • Sportfaciliteiten: zwembad, sportzaal, sporthal, fitnesscentrum;
  • Winkels: winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw, tankstation;
  • Horeca en bijeenkomstgebouwen: congrescentrum, kerk, wijkgebouw, bioscoop, theater, casino, café, restaurant, kantine, discotheek, tentoonstellingsgebouw, museum, vergaderlocaties.
 • Vanuit een zorg voor gastvrijheid (horeca & hotels)
 • Vanuit een zorg voor veiligheid (industrie & openbaar vervoer)
 • Uitstraling (nette ontruimingsplattegronden voorzien van uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam stralen uit dat u een zorg heeft voor de veiligheid van u gasten)