NEN 1414:2007* - de leidraad voor het opstellen van ontruimingsplattegronden

(* in november 2018 is het "groentje" (de ontwerpnorm) NEN1414-1:2018 uitgegeven voor commentaar, commentaar leveren op deze norm kan tot 1 maart 2019, daarna zal de definitieve versie worden opgesteld en gepubliceerd.)

Kenuwvluchtweg maakt alle ontruimingsplattegronden op basis van de NEN 1414:2007.
De NEN 1414 is dé norm voor ontruimingsplattegronden en beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden.

Deze norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Er zijn aanvullende normen ten aanzien van onderwijs- en zorginstellingen. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de NEN 1414 ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de NEN 1414 informatie over het maken van veiligheidsplattegronden.

Door de komst van de NEN-EN-ISO 7010, zal de NEN 1414:2007* worden herzien. De huidige norm krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen; dit betreft de symbolen opgenomen in NEN-EN-ISO 7010.

De norm is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van:

  • Ontruimingsplannen;
  • Aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties;
  • Bedrijfsnoodplannen voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.

De NEN 1414 geeft een ontruimingstekening structuur door middel van standaardisatie van:

  • Symbolen;
  • Inrichting;
  • Ontwerp;
  • Kleurstelling;
  • Montagevoorschriften;

Ondanks dat gebouwen erg verschillend zijn en zelfs verdiepingen binnen één gebouw afwijken, worden de ontruimingsplattegronden zo eenduidig mogelijk opgemaakt.