NEN 1414 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden –
Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

NEN-1414-voorblad

Kenuwvluchtweg maakt alle ontruimingsplattegronden op basis van de NEN 1414-1 uit 2019.
De NEN 1414 is dé norm voor ontruimingsplattegronden en beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten.

Deze norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Er zijn aanvullende normen ten aanzien van onderwijs- en zorginstellingen. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de NEN 1414 ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de NEN 1414 informatie over het maken van veiligheidsplattegronden.

De norm verwijst voor het gebruik van symbolen naar:

  • NEN 3011 (2015) – veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
  • NEN-EN-ISO 7010 (2012) – Grafische symbolen – veiligheidskleuren en -tekens

De norm is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van:

  • Ontruimingsplannen;
  • (digitale) bereikbaarheidskaarten voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties;
  • Bedrijfsnoodplannen voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.

De NEN 1414 geeft een ontruimingstekening structuur door middel van standaardisatie van:

  • Symbolen;
  • Inrichting;
  • Ontwerp;
  • Kleurstelling;
  • Montagevoorschriften;

Ondanks dat gebouwen erg verschillend zijn en zelfs verdiepingen binnen één gebouw afwijken, worden de ontruimingsplattegronden zo eenduidig mogelijk opgemaakt.

Logo NEN
bron: www.nen.nl