brandbestrijding pictogrammen volgens de ISO 7010.

De meestvoorkomende pictogrammen voor het aanduiden van de lokatie brandbestrijdingsmiddelen zoals o.a. de brandblusser, brandslanghaspel, blusdeken e.d.

Volgens Art. 6.33 uit het bouwbesluit 2012 dient u blusmiddelen duidelijk te markeren met een pictogram. Met het plaatsen van deze pictogrammen voldoet u aan die verplichting.

Alle pictogrammen zijn uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO 7010.

Verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoering als sticker of kunststof bord.