De Europese Richtlijn 92/58/EEG

De Europese Richtlijn 92/58/EEG “minimum voorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignaleringen op het werk” zelf is geen wetgeving: in Nederland is deze richtlijn vertaald en opgenomen in de Arboregeling en het Arbobesluit.

Met deze richtlijn streeft men naar harmonisatie van regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. De belangrijkste punten uit deze richtlijn zijn:

  • De overheid van de EG-lidstaten stelt de werkgevers verantwoordelijk om in de voorgeschreven veiligheidssignalering te voorzien.
  • De richtlijn is in alle lidstaten geïmplementeerd binnen de nationale wetgeving.
  • De richtlijn gaat uit van minimumeisen.
  • De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken of gedetailleerder zijn dan in de bijlage van de richtlijn vermelde voorbeelden. Voorwaarde is wel dat ze dezelfde betekenis uitdragen.
  • De afmetingen van de pictogrammen zijn niet vastgelegd. Wel is vastgelegd de verhouding tussen de achtergrondkleur en de kleur van de afbeelding. Bijvoorbeeld voor redding borden moet de groene kleur minimaal 50% van het oppervlak beslaan.
  • Belangrijk is dat in deze Richtlijn het gebruik van fluorescerende (nalichtende of lang nalichtende) kleuren en reflecterende materialen is toegestaan.
  • Brandbestrijdingsmateriaal moet aangegeven worden met een pictogram of lokalisatiebord.
  • Voorschriften voor het markeren met geel/zwarte of rood/witte markeringstape van obstakels en gevaarlijke plaatsen.
  • Voorschriften voor het markeren van leidingen voor gevaarlijke stoffen.
verboden te roken
waarschuwing
veiligheidshelm verplicht
veiligheidshelm verplicht
Brandblusser
oogdouche